สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


สัญญาณกันขโมย | Alarm-191 Super S,T

ทดสอบหน้ารายละเอียดสินค้า

Alarm-191 Super S

Model
Alarm-191 Super S
Input Voltage
DC12V 1100mA
Working current
< 270mA
Standby current
< 60mA
Receive frequency
< 433.5MHz ~ 434.79MHz
Dual band GSM
850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
Applicable temperature
< 35 'C

Wireless Siren with Light(indoor)

Power Voltage
DC4.5V(2Ax3)
Alarm current
< 170mA
Alarm volume
> 95dB(Within 0.5m)
Standby current
< 600uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)
Low power indication
< 3.1V ± 0.1V

Wireless Siren with Light(outdoor)

Power Voltage
DC6V(2Ax4)
Alarm current
< 170mA
Alarm volume
> 105dB(Within 0.5m)
Standby current
< 650uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)
Transmission current
< 200mA

Coding Magnet Sensor

Input Voltage
DC4.5V (3Ax3)
Transmission current
< 5mA
Working current
< 10uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)

Infrared Sensor

Input Voltage
DC4.5V (3Ax3)
Transmission current
< 8mA
Transmission Distance Area
> 5m (Open Area)
Working current
< 0.1mA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)
Low Power
< 3.1V ± 0.1V

Magnet Sensor

Input Voltage
DC4.5V (LR44x3)
Transmission current
< 8mA
Working current
< 10uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)

Remote control

Input Voltage
DC12V (27Ax1)
Transmission current
< 8mA
Standby current
0
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)

SOS panic button

Input Voltage
DC3V (CR2032x1)
Standby current
< 5uA
Transmitting range
> 50M (Open Area)
Transmotting frequency
433.5MHz ~ 434MHz

Li-Polymer Battery

Input Voltage
DC7.4V/1000mAH
Capacity
< 8mA
Change current
> 170mA
Overchanged Voltage
> 8.4V
Over-Discharged Voltage
< 5V

Network state detection

State
Indicator Light
Power on
Durative hight-level
Standby state
Durative low-level or no signal
No SIM card, or being searching network state
1 second a cycle, duration time of hight-level is 93.59 milliseconds. NO card display for no SIM card detected. NO NET display for no network searched
Net logon, IDLE state
3 seconds a cycle, duration time of hight-level is 93.59 milliseconds
Calling, talking state
Durative hight-level

*ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

Alarm-191 Super T

Input Voltage
DC9V 300mA
Working current
< 65mA
Battery Requirement
3Ax4
Receive frequency
433.5MHz ~ 434.79MHz

Wireless Siren with Light(indoor)

Power Voltage
DC4.5V(2Ax3)
Alarm current
< 170mA
Alarm volume
> 95dB(Within 0.5m)
Standby current
< 600uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)
Low power indication
< 3.1V ± 0.1V

Wireless Siren with Light(outdoor)

Power Voltage
DC6V(2Ax4)
Alarm current
< 170mA
Alarm volume
> 105dB(Within 0.5m)
Standby current
< 650uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)
Transmission current
< 200mA

Coding Magnet Sensor

Input Voltage
DC4.5V (3Ax3)
Transmission current
< 5mA
Working current
< 10uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)

Infrared Sensor

Input Voltage
DC4.5V (3Ax3)
Transmission current
< 8mA
Transmission Distance Area
> 5m (Open Area)
Working current
< 0.1mA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)
Low Power
< 3.1V ± 0.1V

Magnet Sensor

Input Voltage
DC4.5V (LR44x3)
Transmission current
< 8mA
Working current
< 10uA
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)

Remote control

Input Voltage
DC12V (27Ax1)
Transmission current
< 8mA
Standby current
0
Inductive Distance
433.5MHz ~ 434MHz
Transmission Distance
> 50M (Open Area)

SOS panic button

Input Voltage
DC3V (CR2032x1)
Standby current
< 5uA
Transmitting range
> 50M (Open Area)
Transmotting frequency
433.5MHz ~ 434MHz

Li-Polymer Battery

Input Voltage
DC7.4V/1000mAH
Capacity
< 8mA
Change current
> 170mA
Overchanged Voltage
> 8.4V
Over-Discharged Voltage
< 5V

รูปภาพเพิ่มเติม

Tags : สัญญาณกันขโมย | Alarm-191 Super S T


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view