สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


ลงทะเบียนใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานของ GPS-007  มีดังนี้
1.ทำการ Signin ผ่าน browser โดยพิมพ์ URL ดังนี้ http://www.tdgws.com หรือ http://www.anytra.com 
2.เลือกLanguageเป็น International(English) และพิมพ์ Username กับ Password ดังนี้ 

 คร้งแรกที่เริ่มเปิดการใช้งาน ให้ใช้ หมายเลข EMEI แทน Username  Serial no. แทน Password

ตัวอย่าง  User name  : 35785203xxxxxxx

            Password    : TD300-AACxxx

สามารถทดลองใช้งานโดยใช้ User name :azking-demo   Password : 1234

    ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรก และเปิดใช้งานซิมโทรศัพท์

 

 

การตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลที่จะสำหรับใช้รับการแจ้งเตือนจาก GPS-007

 

การตั้งค่าพื้นฐานของตัวเครื่อง GPS-007 ก่อนใช้งาน

 

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน


 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view