สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


feature huperVision

Missing & Left Object Detection
ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมและตรวจจับของหาย
   
   สามารถทำการตรวจจับวัตถุที่เพิ่มเข้ามาบนหน้าจอเช่นเดียวกันกับ เมื่อวัตถุหายไปจากภาพหน้าจอ และยังสามารถกำหนดขนาดวัตถุได้ตามต้องการ เมื่อมีการตรวจจับสามารถทำการแจ้งเตือนได้ทันที โดยการส่งเสียงโดยตรงที่ลำโพง,ส่งข้อความเสียงเข้าโทรศัพท์,ส่งข้อความเข้า e-mail,หรือเป็นสัญญาณ Output ไปทริกอุปกรณ์ Alarm

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

 

 

Missing & Left Object Detection
ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมและตรวจจับของหาย
   
   สามารถทำการตรวจจับวัตถุที่เพิ่มเข้ามาบนหน้าจอเช่นเดียวกันกับ เมื่อวัตถุหายไปจากภาพหน้าจอ และยังสามารถกำหนดขนาดวัตถุได้ตามต้องการ เมื่อมีการตรวจจับสามารถทำการแจ้งเตือนได้ทันที โดยการส่งเสียงโดยตรงที่ลำโพง,ส่งข้อความเสียงเข้าโทรศัพท์,ส่งข้อความเข้า e-mail,หรือเป็นสัญญาณ Output ไปทริกอุปกรณ์ Alarm

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ
 

Virtual Fence Detection
ตรวจจับภาพโดยการขีดเส้นแบบกำแพงไร้เงา

   
เป็นการกำหนดเส้นเพื่อทำการแบ่งเขตเพื่อทำการตรวจจับการบุกรุกของบุคคลหรือวัตถุที่ล่วงล้ำเข้ามายังเขตต้องห้ามหรือ พื้นที่ที่อันตราย และยังสามารถกำหนดขนาดวัตถุที่ตรวจจับได้ด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วมีการตรวจจับ สามารถแจ้งเตือนโดยส่งเสียงออกที่ลำโพง,ส่งข้อความเสียงเข้าโทรศัพท์,ส่งข้อความเข้า e-mail,หรือเป็นสัญญาณ Output ไปทริกอุปกรณ์ Alarm

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

 

Secure Zone Detection 
ตรวจจับโดยการกำหนดโซนรักษาความปลอดภัย

   เป็นการกำหนดพื้นที่ที่ต้องการเพื่อทำการตรวจจับการบุกรุกของบุคคลหรือวัตถุที่ล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องห้าม หรือ พื้นที่อัตราย และสามารถกำหนดขนาดของวัตถุที่ตรวจจับได้ด้วย เมื่อมีการตรวจจับสามารถแจ้งเตือนโดยส่งเสียงออกที่ลำโพง,ส่งข้อความเสียงเข้าโทรศัพท์,ส่งข้อความเข้า e-mail,หรือเป็นสัญญาณ Output ไปทริกอุปกรณ์ Alarm
  

 ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

 

Flame Detection 
ตรวจจับไฟไหม้

   เป็นการตรวจจับเปลวไฟที่เกิดบนหน้าจอสำหรับการตรวจจับ จะตรวจจับเมื่อเกิดไฟไหม้โดยตรวจจับเปลวไฟ ที่เป็นแสงสีเหลืองแดงของไฟ โดยอาศัยหลักการตรวจสอบเม็ดสีของภาพบนหน้าจอ ซึ่งเม็ดสีของเปลวไฟต่างจากสีอย่างอื่นอยู่แล้ว เมื่อมีการตรวจจับสามารถแจ้งเตือนโดยส่งออกที่ลำโพง,ส่งข้อความเสียงเข้าโทรศัพท์,ส่งข้อความเข้า e-mail,หรือเป็นสัญญาณ Output ไปทริกอุปกรณ์ Alarm 

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

 

Flow Counting
นับและคำนวณการเข้าออกของบุคคลและวัตถุ

   เป็นการกำหนดเส้นเพื่อนับจำนวนการผ่านเส้นในทิศทางที่กำหนด ของบุคคลและวัตถุ โดยจะเก็บข้อมูลทุกๆช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้สามารถกำหนดทิศทางการเข้าออกเพื่อทำการนับทิสทางเดียว หรือทำการนับจำนวนทั้งสองทิศทางได้เลย ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้สามารถปริ้นเป้นเอกสาร เพื่อเก็บเป็นสถิติหรือเก็บไว้เป็นข้อมูลและเพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ


  

 

Tags : feature-huperVision


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view