สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


การ Forward port ของ BILLION Router

การ Forward Port ของ BILLION Router


Router Billion BiPAC 5102QR2


1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่นรุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.2.1 ซึ่งแต่ละรุ่นอาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น BiPAC 5102QR2 ของ Billion ซึ่งการเซ็ตแต่ละรุ่นสามารถดูได้ในอินเตอร์เน็ต

2. เข้าไปเซ็ตในส่วนของการ Forword Port โดยการนำไอพีของกล้องมาใส่ตรง Modem Router ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Advanced Setup เข้าไป NAT

3. เลือกตรง Virtual Server เพื่อเข้าไปทำการ Forward Port ของแต่ละเครื่องซึ่งไอพีที่ใส่คือไอพีของ DVR พร้อมทั้งใส่ Port ให้ตรงกับ DVR

4. ถ้ามี DVR หลายตัวก็ต้องไม่ซ้ำกัน

5. การเซ็ต DDNS คือโดยการเข้าไปใน Access Management จากนั้นเลือก DDNS การเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอา Host ที่เราสมัครไว้ตอนแรกมาใส่ซึ่งมีดังนี้

ช่องแรกให้เปิด Active ไว้
Provider : DynDNS.org
My Host Name : คือ Dynamic host ที่เรา Add ไว้
E-mail Address : อีเมลล์ที่เราใช้สมัคร DDNS
Username : ที่ใช้ล็อกอินใน www.dyndns.com
Password : ที่ใช้ล็อกอินใน www.dyndns.com


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view