สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


การตั้งค่า DDNS - Hiview.org ,ดูผ่านเน็ต

Set DVR Online (การตั้งค่า DVR ดูผ่านอินเตอร์เน็ต)

 

1. ตั้งค่า DVR ให้ดูผ่าน วงแลนให้ได้ก่อน โดยกำหนดตั้งค่า

                IP Address:

                Subnet mask:

                Default gateway:

                Media Port:                          Web Port:

                เหล่านี้ให้เรียบร้อย

2.  Forward พอร์ท Router โดย IP ต้องใช้ IP ของ DVR

3. จากนั้น สมัครดูกล้อง online ในเว็บไซต์ของ Hiview.org โดยมีขึ้นตอนรายละเอียดการสมัครต่างๆ อยู่ที่เว็บไซต์นี้แล้ว เมื่อดูรายละเอียดเข้าใจแล้วก็คลิกที่ Register เพื่อสมัคร

4. หลังจากสมัครเสร็จจะมีอายุการใช้งานแค่ 1 วัน   - ดังนั้นกรุณาโทรมาที่ 0-2539-7500 ติดต่อช่างเทคนิค เพื่อแจ้งต่ออายุการใช้งาน โดยระบุ SubDomain, Email ของท่าน - After registered please Call to extend your domain's expired date Contact Techical Support Team +662539-7500

5. เมื่อสมัครเสร็จและได้ Sub Domain, Username, รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็มาทำการตั้งค่า Remote Setting ดังนี้

 

Hi-view DG

 

1. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว เลือกโหมด Network Parameters แล้วคลิก Network Setting จะได้ดังรูปภาพด้านล่าง แต่ยังไม่ขึ้นหน้าต่าง Advance มาให้

 

-                   ตรวจสอบความถูกต้องในหน้านี้   หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Advance  เพื่อเข้าไปกรอก DNS Server address1 และ DNS Server address 2

-                   ค่าใน DNS Server Address1 และ DNS Server address 2 นี้กรอกตามค่าเริ่มต้นที่ให้ไว้ใน hiview.org คือ 202.57.128.129, 203.113.25.71  ตามลำดับ  คลิก OK

2. คลิกเลือกที่ DDNS Setting เพื่อเข้ากำหนดค่า DDNS ดังรูปภาพ

 

-                   คลิก ถูกที่ Enable DDNS

-                   เลือก Protocol Type   >>>  Dyndns    หรืออื่นๆ ถ้ามี

-                   User name >>> ใส่ User ที่เราสมัครไว้ลงไป

-                   Password >>>ใส่ Password ที่เราสมัครไว้ลงไป

-                   Confirm Password >>> ใส่ Password ที่เราสมัครไว้ลงไปเพื่อยืนยันให้เหมือนกันกับตัวข้างบน

-                   Domain>>> ใส่ Domain ที่เราสมัครไว้ลงไป

-                   จากนั้นกด Save

3. ทำการ รีสตาร์ท DVR และ Router เพื่อให้เครื่องใช้ได้

4. จากนั้นก็ตรวจสอบสถานะที่หน้าเว็บไซต์ว่าใช้ได้หรือยังเป็นอันสำเร็จ

 

DVR Hi-view

1.  หลังจาก Login เข้ามาแล้ว เลือกเมนู IP Setting จะได้ดังรูปภาพด้านล่าง

 

-                   คลิกเลือกที่ Static  ตรวจสอบ IP Address, Subnet Mask, และ Gateway ให้ถูกต้อง

-                   กรอก DNS1:  และ DNS2: ลงไป ค่าเริ่มต้นที่ให้ไว้ คือ 202.57.128.129, 203.113.25.71 ตามลำดับ

-                   กำหนด Web page Port

-                   กดปุ่ม  Apply

2.  คลิกเลือกเมนู DDNS จะได้ดังรูปภาพด้านล่าง

-                   คลิกเลือก Enabled

-                   Provider: >>> คลิกเลือก Dyndns  หรืออื่นๆ ถ้ามี

-                   Hostname: >>> กรอก Hostname ที่เราสมัครไว้ลงไป

-                   Username: >>> กรอก Username ที่เราเคยสมัครไว้ลงไป

-                   Password: >>> กรอก Password ที่เราเคยสมัครไว้ลงไป

-                   Schedule Update: >>> กรอกตัวเลขเพื่อตั้งระยะเวลาให้ DVR เช็คการอัพเดท

-                   กดปุ่ม  Apply

3. ทำการ รีสตาร์ท DVR และ Router เพื่อให้เครื่องใช้ได้

4. จากนั้นก็ตรวจสอบสถานะที่หน้าเว็บไซต์ว่าใช้ได้หรือยังเป็นอันสำเร็จ

 

DVR RaySharp

1. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว คลิกที่เมนู Remote Setting >เลือก Network Parameters >เลือก Basic จะได้ดังรูปด้านล่าง

 

-                   ตรวจเช็ค Type  Basic                                                MAC                     ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

-                   IP Address    ขึ้นมาให้อัตโนมัติ                              Netmask                ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

-                   กรอก DNS1   202.57.128.129                              Gateway                ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

-                   กรอก DNS2     203.113.25.71                              เลือก Bandwidth

-                   UPNP>>       Disable

-                   กำหนด Media Port                                                    และWeb Port ให้เรียบร้อย

-                   จากนั้นกดปุ่ม  Apply

2. คลิกเลือกเมนู DDNS จะได้ดังรูปด้านล่าง

 

 

-                   DDNS Enable >>> Enable

-                   Service >>> DYNDNS            หรืออื่นๆ ถ้ามี

-                   Host Name>>> กรอก Host Name ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   User Name>>> กรอก User Name ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   Password>>> กรอก Password  ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   กดปุ่ม Apply เป็นอันสำเร็จ

3. ทำการ รีสตาร์ท DVR และ Router เพื่อให้เครื่องใช้ได้

4. จากนั้นก็ตรวจสอบสถานะที่หน้าเว็บไซต์ว่าใช้ได้หรือยังเป็นอันสำเร็จ

 

DVR hi-view L series

 

1. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว คลิกที่เมนู Remote Setting >เลือก Network Parameters >เลือก Basic จะได้ดังรูปด้านล่าง

 

 

-                   ตรวจเช็ค Type  Basic                                                MAC                     ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

-                   IP Address   ขึ้นมาให้อัตโนมัติ                               Netmask                ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

-                   กรอก DNS1   202.57.128.129                              Gateway                ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

-                   กรอก DNS2     203.113.25.71                              เลือก Bandwidth

-                   UPNP>>       Disable

-                   กำหนด Media Port                                                    และWeb Port ให้เรียบร้อย

-                   จากนั้นกดปุ่ม  Apply

 

2. คลิกเลือกเมนู DDNS จะได้ดังรูปด้านล่าง

 

 

-                   DDNS Enable >>> Enable

-                   Service >>> DYNDNS            หรืออื่นๆ ถ้ามี

-                   Host Name>>> กรอก Host Name ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   User Name>>> กรอก User Name ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   Password>>> กรอก Password  ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   กดปุ่ม Apply เป็นอันสำเร็จ

3. ทำการ รีสตาร์ท DVR และ Router เพื่อให้เครื่องใช้ได้

4. จากนั้นก็ตรวจสอบสถานะที่หน้าเว็บไซต์ว่าใช้ได้หรือยังเป็นอันสำเร็จ

 

 

 DVR Mr.Ango

 

1.  หลังจากทำการ Login เข้ามาแล้ว คลิกเลือกเมนู DeviecCfg จะได้ดังรูปภาพด้านล่าง

 

 

2. จากนั้นคลิกที่ไอคอน “ตั้งค่าเครือข่าย” จะได้รูปภาพดังด้านล่าง

 

-                   ตรวจเช็ค การ์ดเน็ต, ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาร์ก, เกตเวย์เริ่มต้น ให้เรียบร้อย

-                   กรอกค่า เลือก DNS ก่อน >>> ด้วยค่าเริ่มต้นที่ให้ไว้ 202.57.128.129

-                   กรอกค่า DNS ที่สำรองไว้ >>> ด้วยค่าเริ่มต้นที่ให้ไว้ 203.113.25.71

-                   เลือกพอร์ต TCP          HTTP   กรอกให้เรียบร้อย

-                   คลิกเลือกถูกที่  ดาวน์โหลดทางเน็ตด้วยความเร็วสูง

-                   กำหนด กลยุทธ์การส่งสื่อ ให้เรียบร้อย

-                   กดปุ่มตกลง

3. คลิกเลือกเมนู บริการทางเว็บ จะเข้าสู่หน้าดังรูปภาพด้านล่าง

 

 

จากนั้นดับเบิลคลิกที่ DDNS จะเข้าสู่หน้าต่างดังรูปภาพด้านล่าง เพื่อเข้าไปกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

 

 

-                   เลือกประเภทของ DDNS >>> DynDns  หรืออื่นๆ ถ้ามี

-                   เปิดใช้งาน>>>คลิกเลือกถูก

-                   โดเมนเนมของ>>>กรอก Host Name ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   ชื่อผู้ใช้>>> กรอกชื่อผู้ใช้ที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   รหัสผ่าน>>>กรอกรหัสผ่านที่เราสมัครไว้แล้วลงไป

-                   คลิกตกลง เป็นอันสำเร็จ

 

3. ทำการ รีสตาร์ท DVR และ Router เพื่อให้เครื่องใช้ได้

4. จากนั้นก็ตรวจสอบสถานะที่หน้าเว็บไซต์ว่าใช้ได้หรือยังเป็นอันสำเร็จ

 


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view