สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


รายละเอียดการชิงโชครางวัลประจำปี 2555

                                 รายละเอียดการลุ้นโชคปี 2555

 

   
   
   

เงื่อนไขในการร่วมรายการ 

• เมื่อซื้อชุดกล้องวงจรปิดของ บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด  1 ชุด (DVR4ch +4 กล้อง) รับคูปอง 1 ใบ หรือ
  1 ชุด (DVR8ch+8 กล้อง) รับคูปอง 2 ใบ  หรือ 1 ชุด
(DVR16ch+8 กล้อง) รับคูปอง 2 ใบ หรือ
  1 ชุด (DVR16ch+12 กล้อง) รับคูปอง 3 ใบ หรือ  1 ชุด (DVR16ch+16 กล้อง) รับคูปอง 4 ใบ 
  หรือ 1 ชุด
คีย์การ์ดครบเซ็ต รับคูปอง 1 ใบ หรือ เครื่อง GPS รับคูปอง 1 ใบ หรือ
  เครื่อง GPS +ซิมค่าบริการ 6เดือน รับคูปอง 2 ใบ หรือ เครื่อง GPS +ซิมค่าบริการ 1ปี

  รับคูปอง 3 ใบ หรือ เครื่อง GPS +ซิมค่าบริการ 2ปี  รับคูปอง 5 ใบ  หรือสินค้าที่จัดเป็นเซ็ต รับคูปอง
  1 ใบ  ชิ้นส่วนคูปอง 1 ใบมี 2 ส่วนๆ ที่ระบุผู้ซื้อและผู้ขาย

  กรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองทั้ง 2 ส่วนให้ชัดเจน เพื่อลุ้นรางวัล แล้วส่ง
  คูปองมาที่   บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด 139/8 ถ.ลาดพร้าว ซ.87 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
  หรือหย่อนคูปองลงกล่องรับคูปองที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

• หมดเขตการแจกคูปอง วันที่ 15 ธันวาคม 2555   หมดเขตรับคูปอง วันที่ 20 ธันวาคม 2555
• โดยกำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1) วันที่ 7 เม.ย.55 ครั้งที่ 2) วันที่ 7 ก.ค.55 ครั้งที่ 3)
   วันที่ 6 ต.ค.55 และครั้งที่ 4) วันที่ 22 ธ.ค.55 ณ บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด

• เมื่อบริษัทฯ จับรายชื่อผู้โชคดี ได้ในส่วนของผู้ซื้อจะได้รับรางวัลใหญ่และ ผู้ขายจะได้รางวัลรอง
   หรือหากจับรางวัลได้ในส่วนของผู้ขายได้รับรางวัลใหญ่ ผู้ซื้อจะได้รางวัลรอง 

• ผู้ขายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องจดทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ บริษัทฯ หรือตัวแทนขายที่
  ได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายของทาง บริษัทฯ

• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.azking.co.th และ www.hiview.co.th  
  และในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ 

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่
  บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  มิฉะนั้นจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ผู้โชคดีมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
• ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหักณที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  และรางวัลที่เป็นรถมอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนต์   ผู้โชคดี จะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี, ค่าประกันภัย,

  ค่าทำพรบ., ค่าจดทะเบียน, ค่ามัดจำป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลเฉพาะ ลูกค้าที่ติดตั้งทั้งระบบด้วยสินค้าที่เป็นของ
  บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด เท่านั้น

• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• พนักงานบริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  กับการจัดรายการนี้, คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• มูลค่าของรางวัล ณ ราคาตลาดวันที่ 1 ธันวาคม 2554
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
  และตัวแทนโฆษณาสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องจ่าย

  ค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view