สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


Lux

                                                      Lux

      
     LUX    คือหน่วยที่ใช้วัดปริมาณแสง  ( เช่น 0.005 / 1 / 2 / 4 / 5 Lux ) โดยใน spec ของกล้อง
จะระบุปริมาณแสงที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจน 

    
F-STOP เป็นคุณสมบัติของตัวเลนส์เอง ซึ่งเทียบได้กับความหนาของเลนส์ ( มี  F 1.2 / F1.4  / F2.0 )

     ซึ่งถ้า F-stop น้อย เปรียบเทียบได้กับเลนส์บาง แสงจึงผ่านได้ดี ส่วน F-stop มาก เทียบได้กับเลนส์หนา
แสงจะผ่านได้ไม่ดี ( เลนส์ F1.2 เป็นเลนส์กระจก ใช้งานได้ดี ผลิตในญี่ปุ่น ส่วนเลนส์ F2.0
เป็นเลนส์พลาสติก ผลิตในเกาหลี ) ส่วนใหญ่ เลนส์ Manual Iris และเลนส์ Auto Iris จะเป็นเลนส์ดี
ประเภท F1.2 และ F1.4

    
ตัวอย่าง  0.5 Lux at F1.2  หมายความว่า กล้องต้องใช้ปริมาณแสง 0.5 Lux ( หรือมากกว่า )
เมื่อใช้กับเลนส์ F1.2 ในการที่จะได้ภาพชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่า หากใช้กับเลนส์ F2.0 ก็จะต้องการปริมาณแสง
เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะต้องการแสง  2 Lux หรือ 4 Lux เลยก็ได้


ค่า Lux ที่แสดงในรายละเอียดของกล้องวงจรปิด จึงหมายถึงค่าของแสงที่กล้องตัวนั้นๆ สามารถจับภาพได้
เช่น 0.8 lux (Colour)
กล้องตัวนี้สามารถจับภาพที่เป็นภาพสีได้ที่แสง 0.8 Lux หรือ มากกว่า หากแสงน้อยกว่า
0.8 Lux จะเป็นภาพขาวดำ และจะจับภาพไม่ได้ที่ 0 Lux แต่จะไม่บอกไว้
เนื่องเป็นค่าคงที่อยู่แล้วของกล้อง
ทุกตัวอยู่แล้ว
นอกเสียจากว่ากล้องนั้นเป็นกล้องที่มีอินฟาเรด ดังนั้นการเลือกล้อง วงจรปิดนอกจากจะเลือก
กล้องที่มี TVLine สูงๆ แล้วมักจะนิยมมองหากล้อง
ที่มีค่า Lux ตํ่าๆ ด้วย


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view