สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


กล้องสปีดโดม (PTZ)

            กล้องสปีดโดม (PTZ)

     
     กล้องวงจรปิด แบบสปีดโดม หรือมีตัวย่อว่า
           P =PAN  (หมุน ส่าย) 
           T=TILT   (ก้ม เงย)
           Z=ZOOM  (ซูม)
     โดยลักษณะข้อดีกว่ากล้องทั่วไป คือ สามารถหมุนได้ ก้ม เงยได้ ซูมได้ด้วย
เลนท์ด้วยระยะทางที่ไกลกว่าถึง มากสุด 400-500M สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ
ภายในและภายนอกอาคารโดยปัจจุบันสามารถเลือกการควบคุมด้วยเครื่องบันทึก
หรือ จอยควบคุมก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ หรือการใช้งาน 
     
และสามารถกำหนดการตั้ง Preset ได้มากกว่า 100 จุด และสั่งหมุนหรือวิ่งไป
ตามจุดนั้นๆได้เองแบบอัติโนมัติความเหมาะสมในการใช้งาน
      ลักษณะเด่นกล้องชนิดPTZ คือ เป็นกล้องที่มีคุณสมบัติการใช้งานสูง สามารถหมุน
ส่าย ได้ 360 องศา ก้ม เงย ได้ มากกว่า 90 องศา ซูมภาพได้ระยะทางไกลมากกว่า
200-400 เมตร ออกแบบมาเพื่อสามารถติดตั้งได้ทั้งภาย นอกและภายใน
การควบคุมสามารถควบคุมกล้องโดยใช้ชุดควบคุมหรือจอยคอนโทรล หรือควบคุมผ่าน
เครื่องบันทึกได้โดยตรง แล้วแต่ผู้ใช้สะดวก

      การติดตั้งควรติดตั้งลักษณะที่เหมาะสำหรับ ห้อง อาทิเช่น สนาม แนวถนน
แนวกำแพง ภายในโรงงาน โรงรถ ลานจอดรถ สี่แยก  หรือหน่วยงานที่ต้องการมองใน
ระยะทางไกลๆ ฯลฯ


หมายเหตุ:  เนื่องจากกล้องมีราคาสูงควรติดตั้งบริเวณตรงจุดศูนย์กลางของหน่วยงาน
เพื่อจะได้ภาพที่ครอบคลุมขั้นตอนการต่อเชื่อมระบบควบคุมกล้อง PTZ Dome

ขั้นตอน 1   ขันน็อตด้านข้างของฝาคลอบด้านล่าง(กระจก)ออก
การดึงออกต้องค่อยใช้มือง้างเลาะไปตามขอบยางไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุด
พยายามใช้มือประคองฝาไว้กันตก และห้ามใช้ของแข็งงัดเด็ดขาดเพราะจะ
ทำให้เกิดรอยถลอกได้
หมายเหตุ: ในสภาวะปรกติ ที่ฐานกล้องจะมีสายออกมาหนึ่งเส้น สายที่ว่าคือ
สายสัญญาณภาพ BNC Connecter  ส่วนสายไฟ และสายควบคุมจะอยู่ภายใน

ขั้นตอน 2  ให้เอามือสองทั้งสองข้างสอดเข้าไปด้านข้างของตัวกล้อง ซึ่งถ้า
มองดูแล้ว จะสังเกตเห็นว่ามีกิ๊บล๊อกชุดกล้องอยู่สองด้าน ให้สอดมือไปกด
ตรงบริเวณกิ๊บล็อกลงแรงๆแล้วค่อยๆยกชุดกล้องขึ้นขั้นตอน 3   หลังจากการถอดชุดกล้องออก จะสังเกตเห็นแผ่นเหล็ก ที่เป็น
ฐานกล้อง  ให้ใช้มือขันน็อต (ดูจากรูปประกอบ) ออก  (ตัวเดียว) แล้วยก
แผ่นเหล็กขึ้นขั้นตอน 4  หลังจากยกแผ่นเหล็กฐานแล้ว อีกด้านหนึ่งจะพบแผงวงจรควบ
คุมระบบอยู่ ขั้นตอนการต่อเชื่อม(สังเกตรูปประกอบ)
    
4.1 การเชื่อมต่อชุดจ่ายไฟเลี้ยงกล้อง ให้นำชุดหม้อแปลงที่มากับ
ตัวกล้องมา ตัดแจ็คไฟออก แล้วปลอกเป็นแบบเปลือย เสียบ
เข้าไปกับชุดหัวเสียบ(สีเขียว)ช่อง AC ทั้งสองรู แล้วขันน็อต
ให้แน่น  แล้วนำไปเสียบเข้ากับขั้วที่ฐานกล้อง ดังรูป

หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวลเรื่องขั้ว + / - เพราะไฟที่จ่ายเป็นแบบ
AC24V 3000mA
จะเสียบช่องไหนก็ได้

ขั้นตอน 5  ขั้นตอนการต่อเชื่อมชุดควบคุมระบบกล้องให้ หมุน ส่าย  ก้ม เงย
ซูมเข้า ซูมออก (สังเกตรูปประกอบ)การเชื่อมต่อชุดควบคุมนั้น จะใช้สายสัญญาณ
แบบไดก็ได้  แบบเป็นคู่
ที่ดูแล้วทนทานอายุการใช้งานยาวนาน อาจเป็นสายแบบ
สาย Drop wire,
สายสัญญาณโทรศัพท์ สายไฟ ฯลฯ  ปลอกเป็นแบบสายเปลือย
นำมาเข้ากับ
แจ็ค(สีเขียว) ที่ช่อง RX-  /  RX+  แล้วขันน็อตให้แน่น แล้วนำไปเสียบ
เข้าที่ชุด
ฐานกล้อง ดังรูป


หมายเหตุ: ระบบเสียบสายควบคุมนั้นจุดสำคัญคือ ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากกล้องก่อน
หรือเริ่มจาก เครื่องบันทึก/จอยส์ควบคุม ก่อนก็ตาม ขั้ว +  และขั้ว –
ต้องตรงกันเท่านั้น

ขั้นตอน 6   หลังจากการเชื่อมระบบไฟเลี้ยง และ ระบบควบคุม เสร็จแล้วก็ปิดชุดฐาน
ลงให้เหมือนเดิมลงและใช้มือขันน็อต พอตึงมือ


ขั้นตอน 7  หลังจากวางชุดฐานขันน็อตแล้ว (สังเกตรูปประกอบ) ให้นำชุดกล้องมา
ประกอบโดยสังเกตชุด Connecter ที่ฐานและ Connecter ที่กล้องต้อง
ตรงกัน
พร้อมสังเกตที่ฐานจะมีหลัก อยู่ สองหลัก  พอวางได้จังหวะตรงกัน
หมดแล้วก็ค่อยๆ
กดลงให้แน่น  และสังเกตเสียงกิ๊บล๊อกจะดังขึ้นตอนกดลง
พอดี

ขั้นตอน 8   หลังจากการกระกอบชุดเสร็จแล้วก็ปิดฝาคลอบ ขันน็อตให้เหมือนเดิม
ประกอบเข้ากับพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย  จากนั้นก็ค่อยไปดู
การเชื่อมต่อสายสัญญาณ
ที่ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมกล้อง ต่อไป


ขั้นตอน 9  หลังจากเดินชุดสายเคเบิลสำหรับควบคุมหรือสายสัญญาณภาพมารอที่
จุดควบคุมแล้ว ก็มาดูวิธีการต่อเชื่อมสายเพื่อควบคุม เข้ากับชุดควบคุม
(DVR / Joy/ PC)
กรณีอุปกรณ์ควบคุมเป็นเครื่องบันทึกภาพ(DVR) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ Hi-VIEW ให้สังเกต
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่แนบมาพร้อมกับชุดเครื่องบันทึก จะพบอุปกรณ์
ดังรูป 
คือชุดแปลงสัญญาณ RS485 to RS232  (แผงสีเขียวชุดสั้น)

ขั้นตอน 10   พอได้อุปกรณ์แปลงสัญญาณแล้ว วิธีการเชื่อมต่อก็ให้สังเกตว่า
สายสัญญาณสำหรับควบคุม ที่ได้เดินระบบมาจากชุดกล้อง ให้ดูว่าเราคู่สายที่
เดินมานั้น สีใหนเป็น + สีใหนเป็น -  ดังตัวอย่าง

ขั้นตอน 11  กรณีหากเครื่องบันทึกบางยี่ห้อ หรือบางรุ่น ไม่รองรับ Potocol ที่ถูกตั้ง
ในค่าพื้นฐานคือ PELCO – P นั้น ท่านก็สามารถทำการปรับแต่งให้ตรง
ตามที่เครื่อง
ควบคุมจะรองรับได้  ส่วนจะมี Potocol จะมีให้เลือกอะไรบ้าง
นั้นให้ท่านดู
คู่มือแนบไปด้วย   วิธีการก็มีอยู่ว่า หากต้องการเลือกเปลี่ยนค่า
Potocol  หรือ Baud Rate
ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเลื่อน ดิฟสวิตย์
ที่ด้านข้างของตัวกล้อง   ให้ตรงตามคู่มือ

  

ขั้นตอน 12   จากนั้นก็ตั้งโปรแกรมที่เครื่องบันทึก เพื่อให้ตรงกันกับ Protocol และ
Baud Rate ของตัวกล้อง วิธีการคือ(เครื่องบันทึก Hi-View)
เลือกโปรแกรมตั้งค่า
โหมด PTZ  แล้วให้เลือกปรับเปลี่ยนค่ารุ่นหรือ
Protocol ที่โหมด Protocol
ปรับเปลี่ยนความเร็วสื่อสารข้อมูลที่โหมด
Baud Rate

ขั้นตอน 13  หลังจากการตั้งค่าเสร็จ ก็ให้ตอบตกลงที่ มุมบนขวาของจอเมนูและ
ให้ลองเข้าที่โหมดควบคุมกล้อง PTZ  แล้วลองควบคุมดูว่าไปตามคำสั่ง
หรือไม่
หากยังไม่ได้ก็กลับไปดูระบบสายควบคุมที่ขั้นตอนที่ 10 ใหม่ หรือ
ไปดูการตั้งค่า
ที่ขั้นตอนที่ 11,12 ใหม่

 
 
 


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view