สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


หลักการทำงานของกล้อง

                  หลักการทำงานของกล้อง

       เมื่อต่อ adapter เรียบร้อยแล้ว กล้องก็จะทำงาน การทำงาน
ของกล้องจะเริ่มตั้งแต่การรับแสงผ่านเข้ามาในตัวกล้องโดยผ่าน
ทางเลนส์นูนที่มีหน้าที่รวมแสง หลังจากนั้นแสงก็จะไปตกลงบนชิป
ที่ทำหน้าที่เสมือนฉากรับภาพ , ชิป จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสง
ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า และนำไปใช้ได้ต่อไป
( เช่น ส่งสัญญาณไปออกโทรทัศน์ )


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view