สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


Forward Port ZyXEL Router ZyXEL 600, 660HW

                           Forward Port ZyXEL Router ZyXEL 600, 660HW

1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่นรุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.2.1
ซึ่งแต่ล่ะรุ่นอาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น Zyxel ซึ่งการเซ็ตแต่รุ่นสามารถหาดูได้ในอินเตอร์เน็ต
2. จากนั้นเข้าไปเซ็ตในส่วนของการ Forword port โดยการนำไอพีของกล้องมาใส่ตรง Modem router
ซึ่งจะอยู่ในส่วนของNAT
3. เลือกตรง SUA Only กด Edit Details จากนั้นเข้าไปทำการ Forward port ของแต่ล่ะเครื่องซึ่งไอพีที่ใส่คือไอพีของ
DVR พร้อมทั้งใส่ Port ให้ตรงกับ DVR ซึ่งถ้า มีหลายตัวก็ต้องไม่ซ้ำกัน เช่น IP DVR 192.168.1.69 Port 1096


4. การเซ็ต DDNS คือการโดยเข้าไปใน DDNS การเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอา Host
ที่เราสมัครไว้ตอนแรกมาใส่ซึ่งมีดังนี้
ซึ่งช่องแรกให้เปิด Active

Provider :

DynDNS.org

My Host Name :

คือ Dynamic host ที่เรา Add ไว้

E-mail Address :

อีเมลล์ที่เราใช้สมัคร DDNS

Username :

ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com

Password :

ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com


เสร็จแล้วก็ทำการ SAVE SETTINGSขอขอบคุณ http://www.ipcamerathai.com/support-ZyXEL.php

 
 
 
 


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view