สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


ไดอะแกรมการเชื่อมต่อสายเคเบิล HI – 255 Multiple Keyboard


      ไดอะแกรมการ
เชื่อมต่อสายเคเบิล HI – 255 Multiple Keyboardสิ่งหนึ่งสำหรับที่ควรตั้งค่า main keyboard  (แป้นพิมพ์หลัก) และ sub keyboard (แป้นพิมพ์ย่อย)
และถ้าคุณยังไม่สามารถคงควบคุมโดมจาก subkeyboad 2
คุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล
กรุณาค้นหาขั้นตอนด้านล่าง

(แป้นพิมพ์หลัก)

หากคุณถอดสาย RJ45 ที่ด้านหลังของแป้นพิมพ์และเชื่อมต่ออีกครั้งกับ
"SET"  กดที่เมนู follwing ปรากฏขึ้น

1.  กด “2” for TX2.  กด “0” เพราะเรามีการตั้งค่าในขณะนี้ “Main keyboard”


3. กดหมายเลขของ “Sub keyboard”. ("แป้นพิมพ์ย่อย")  
เพราะตอนนี้คุณใช้ 2 pcs ย่อยของแป้นพิมพ์ให้กด "2"

4. ตอนนี้ทำการตั้งค่าที่หน้าหลัก keyboad!
 

(การตั้งค่าแป้นพิมพ์ย่อย)

คุณควรจะทำกับการตั้งค่าง่ายจากแป้นพิมพ์แต่ละ sub ไว้ด้านล่า
หากคุณถอดสาย RJ45 ที่ด้านหลังของแป้นพิมพ์และเชื่อมต่ออีกครั้งกับ"SET"
กดที่เมนู follwing
จะปรากฏขึ้น


1. กด“2” สำหรับ TX2. ภายใต้เมนูนี้ก็เพียงแค่กดหมายเลข KEYBOARD SUB
สิ่งที่หมายเลขที่คุณต้องการให้แป้นพิมพ์นี้
หากคุณมี 2pcs ของแป้นพิมพ์คุณควร
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง "1" หรือ "2" หากคุณต้องการตั้งค่าแป้นพิมพ์นี้เป็น
"
ฉบับที่ 2
SUB Keyboard "
เพียงแค่กด "2"


3.ดูที่ด้านขวาด้านล่างของหน้าจอ LCD  กล่าวว่าขณะนี้ "Sub 2"
และคุณทำเช่นเดียวกันจากแป้นพิมพ์อื่น ตั้งค่าให้เป็น"sub 1"

 
 
 
 


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view