สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


การตั้งค่า Auto Preset Run Group ของกล้อง Speed Dome


           การตั้งค่า
Auto Preset Run Group ของกล้อง Speed Dome


       เมื่อต่อกล้อง Speed Dome กับ DVR เพื่อที่ควบคุมการหมุนซ้ายขวาได้แล้ว

ที่หน้าจอรับภาพจากนั้นไปที่หน้าจอปกติ คลิกที่หน้าจอที่ใช้กล้อง Speed Dome ในการควบคุม
เปิดปุ่มควบคุม Speed Dome บนจอภาพ


       เลือกปุ่ม Speed Dome Controller จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพด้านล่าง


       คำอธิบายเครื่องมือดังรูปด้านล่าง


       เลือกตั้งค่าสปีดโดมเพื่อควบคุมกล้องสปีดโดมนั้น


       ** หมายเหตุ : การตั้งค่าสปีดโดมนี้ขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละชนิดซึ่งเป็นข้อมูลจำเพาะ

เสร็จแล้วก็ลองควบคุมกล้อง Speed Dome ดูว่าควบคุมได้หรือไม่ถ้าควบคุมได้แล้วก็ทำขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่1 ตั้ง Preset ก่อน ไปที่ เมนู Speed Dome Controller   ที่ port ของการเชื่อมต่อ บน
Speed Dome Controller   ที่เมนู Preset : 95  และกด GO ดังรูปภาพด้านล่าง


       จะปรากฏหน้าจอ MAIN MENU ดังรูปภาพด้านล่างแล้วใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรบนแผงควบคุม
Speed Dome Controller เพื่อควบคุมจุดหมายของรูปมือดังภาพให้ไปที่โหมดย่อย MOTION
แล้วตกลงโดยการคลิก เครื่องหมาย + บนแผงควบคุม Speed Dome Controller
เพื่อเข้าสู่ โหมด MOTION


       ในโหมด MOTION เลือก โหมดย่อย PRESET เพื่อเข้าสู่โหมด


       โหมด PRESET กำหนดตำแหน่งล่วงหน้าของกล้อง โดยกำหนดหมายเลข


       เลื่อนรูปมือไปที่ SET แล้วตกลง


       จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างแล้วทำการ PAN กล้องไปยังตำแหน่งที่ต้องการ


       เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิก ตกลง (+) มันจะออกมาที่หน้าจอโหมดของ PRESET
แล้วกำหนดตำแหน่งล่วงหน้าของกล้องใหม่
ดังรูปภาพจะกำหนดตำแหน่งหมายเลข (PRESET NO) 002
และ (TITLE) ชื่อ และไปที่ โหมดย่อย SET ทำเหมือนข้างต้นที่ได้กล่าวมา


       เมื่อกำหนดตำแหน่งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็ BACK กลับไปยังหน้าจอ


       ที่หน้าจอโหมดของ MOTION ไปที่โหมดย่อยเลือก SEQUENCE เพื่อเรียงลำลับที่เราได้ตั้งไว้


       เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพด้านล่างและเลือก SEQUENCE SET


       จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพด้านล่าง แล้วเลือกที่  EDIT   และเลื่อน <> เพื่อกำหนด NO.  ลำดับ ,
PRESET
ที่ตั้งไว้ตอนแรก และ  INTERVAL ระยะเวลาที่หยุดหมุนและจะหมุนไป กำหนด
ตามที่เราเคยตั้งไว้ที่ PRESET แล้ว เลื่อน <> ไปที่ INS คือตัวย่อมาจากคำว่า INSERT ซึ้งแปลว่า
นำเข้า แล้วคลิก ตกลงจะปรากฏ ที่ที่กำหนดดังรูปภาพด้านล่าง


       INSRET
ไปเรื่อยๆจนครบ


       เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ BACK กลับไปที่ โหมด SEQUENCE เลือกโหมดย่อย START เพื่อทดสอบ


                              คำสั่งที่จะสั่งให้รัน
SEQUENCE 

       Call 80+ Call_N(หมายเลขที่จะสั่ง) + Call 98 ดังรูปภาพเช่น
ตัวอย่างเช่นจะ Call_N หมายเลข2 SEQUENCE 2
เลือก Call 80


       แล้วคลิก Go


       แล้วเลือก 2 แล้วคลิก Go


      แล้วเลือก 98 แล้วคลิก  Go


       จะปรากฏ SEQUENCE 2 ดังรูปภาพด้านล่าง


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view