สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


GPS-007 มีใบรับรองมาตรฐานอะไรบ้าง

  

                                   GPS-007 มีใบรับรองมาตรฐานอะไรบ้าง
- CE
     (R&TTE (99/5/EC) Directive) มาตรฐานการรับรองอุปกรณ์วิทยุและโทร    คมนาคมของสหภาพยุโรปโดย GPS-007 ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ETSI EN 301 511  ™ GSM (Global System for Mobile Communications) มาตรฐานการสื่อสารแบบเคลื่อนที่เป็นมาตรฐานของระบบเซลลูลาร์ที่เป็นแบบแบบดิจิตอล โดยอุปกรณ์สามารถรองรับและครอบคลุมสถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่ ย่านความถี่  800/900/1800/1900 MHz
 
- FCC
     FCC ย่อมาจาก Federal Communications Commission (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) องค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่วางระเบียบให้แก่อุปกรณ์ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศ
 
- PTCRB
     PTCRB เป็นองค์กรระดับสากลที่สร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่เพื่อทำการประเมินขบวนการทางเทคนิคเกี่ยวกับ GSM และ UMTS("Universal Mobile Telecommunication System“ เป็นเครือข่ายในยุค 3G หรือเรียกว่า W-CDMA) และออกหนังสือรับรองให้อุปกรณ์สื่อสารนั้นสามารถใช้ในพื้นที่
 
- NCC 
     (National communication commission) เป็นใบรับรองของ
หน่วยงาน คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของประเทศไต้หวัน ซึ่ง
GPS-007ผ่านการตรวจสอบเกี่ยวกับสัญญาณ GSM  ในย่านความถี่800/900/1800/1900 MHz
 
-NTC
     (National Broadcasting Telecommunications commission)
ใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของประเทศไทยCopyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view