สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


GPS Tracking คืออะไร

  

                                  GPS Tracking คืออะไร

         หลังจากได้รู้ถึงหลักการทำงานของ GPS  แล้วเรามารู้จักกับ GPS Tracking กันบ้าง

GPS Tracking คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามตัวบุคคล หรือติดตามยานพาหนะสามารถเรียก
อีกอย่างว่า  GPS Tracker จะใช้ในการติดตามตรวจสอบเส้นทางเดินทาง โดยเมื่อเครื่อง  GPS
ได้รับสัญญาณจากดาวเทียมตั้งแต่   3  ดวงข้ึน้ไปแล้ว   จะทำการคำนวณหาพิกัดหรือตำแหน่ง
ของตัวเอง แล้วนำผลที่ได้ส่งไปยัง Server เพื่อแสดงผลบนแผนที่ โดยอาศัยสัญญาณ GPRSCopyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view