สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


Hiview DVR,เครื่องบันทึกภาพ

 

 


Model: HV-04ME 
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 4 ตัว แสดงผลแบบ RealtimeNetwork
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1
- รองรับ 1 SATA Harddisk สูงสุดได้ถึง 2048 GB
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB 2.0
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS


ดาวน์โหลด:

Specification , สเปกภาษาไทย | ดาวน์โหลดรูปภาพ |

คู่มือการใช้งาน |


Model: HV-08ME 
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 8 ตัว แสดงผลแบบ RealtimeNetwork
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1
- รองรับ 1 SATA Harddisk สูงสุดได้ถึง 2048 GB
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB 2.0
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS


ดาวน์โหลด:

Specification สเปกภาษาไทย | ดาวน์โหลดรูปภาพ |

คู่มือการใช้งาน |


HV-04RD PRO

Model: HV-04RD Pro
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 4 ตัว แสดงผลแบบ Realtime รองรับเสียง 4 ช่อง
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2000 GB
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0                                                    
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB 2.0
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย

---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS
---------------------------------------


HV-08RD PRO

 

Model: HV-08RD Pro
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 8 ตัว แสดงผลแบบ Realtime
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2000 GB
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0                                                    
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB 2.0
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย

---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS
---------------------------------------


HV-04RP


Model: HV-04RP
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 4 ตัว แสดงผลแบบ Realtime
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 1000 GB
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O , USB2.0
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB 2.0
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ VGA 1 ช่อง 
- เครื่องอ่านและเขียน CD/DVD
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย

---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhon , Android , CMS
---------------------------------------


 

HV-08RP

Model: HV-08RP
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 8 ตัว แสดงผล 200 เฟรม/วินาที
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2 TB(1000 GBx2)
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0                                                    
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB2.0 
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ VGA 1 ช่อง
- เครื่องอ่านและเขียน CD/DVD
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย

---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS 
-----------------------------------------------


 

HV-16RP

Model: HV-16RP
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 16 ตัว แสดงผล 400/200 เฟรม/วินาที
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2 TB(1000 GBx2)
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O , USB2.0                                                   
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB2.0 
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ VGA 1 ช่อง
- เครื่องอ่านและเขียน CD/DVD
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS
 

-----------------------------------------------


  

 HV-08NRP

Model: HV-08NRP
ลักษณะเฉพาะ:

- ต่อกล้องได้สูงสุด 8 ตัว แสดงผลแบบ Realtime
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2 TB(1000 GBx2)
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O , USB2.0
- รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB2.0 
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ VGA 1 ช่อง
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS
 

-----------------------------------------------


  

 HV-16NRP

Model: HV-16NRP
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 16 ตัว แสดงผล 400/200 เฟรม/วินาที
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2 TB(1000 GBx2)
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0 
- เทคโนโลยี GUI เมนู ควบคุมผ่านเมาท์และรีโมทคอนโทรล 
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ VGA 1 ช่อง
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
-----------------------------------------------

โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS 
-----------------------------------------------Model:HI-16HD
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 16 ตัว แสดงผล 400 เฟรม/วินาที
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 4 ลูก(2000 GBx4)
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O 16/1 ช่อง, USB2.0
- เทคโนโลยี GUI เมนู ควบคุมผ่านเมาท์และรีโมทคอนโทรล 
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ AV/SPOT/VGA 1 /HDMI 1ช่อง
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS
---------------------------------------
 


 

 

Model: HL-04L
ลักษณะเฉพาะ:
- ต่อกล้องได้สูงสุด 4 ตัว แสดงผล 100/100 เฟรม/วินาที
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- รองรับ SATA Harddisk ได้ 1 ลูก(2000 GBx2)
- ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB2.0
- เทคโนโลยี GUI เมนู ควบคุมผ่านเมาท์และรีโมทคอนโทรล 
- ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ AV/VGA 1ช่อง
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android
- รองรับซอฟท์แวร์ CMS

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windows Mobile ,
 Blackberry , iPhone , Android , CMS
---------------------------------------


Model: HL-04LK
ลักษณะเฉพาะ:

- ต่อกล้องได้สูงสุด 4 ตัว แสดงผลคุณภาพสูง
- การแสดงภาพ 4*30 เฟรม/วินาที  
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) 
- ระบบการบันทึกภาพคุณภาพสูง (CIF)
- รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 1TB
- รองรับ USB2.0 2 ช่อง, ช่องต่อสัญญาณเสียง 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญาณภาพ (I/O) แบบ BNC 
- รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,PDA,Smart phone
  (Window mobile, Symbian, Android)

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------Model: Hi-08DG
ลักษณะเฉพาะ:

- 8 CH H.264, 200/200fps.
- 2 SATA HDD , Audio 4CH
- จุดเด่น: ล๊อกไฟล์สำคัญป้องกันลบได้ตั้งช่องแสดง
  ภาพโดยไม่ต้องถอดสายมีไฟล์อ่านพร้อมกันตอนสำรองภาพ
  รีโมทภาพพร้อมกัน 24คน สูงสุด 24CH  

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ, สเปกภาษาไทย

---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------


 

Model: Hi-16DG
ลักษณะเฉพาะ:

- 16 CH H.264, 400/400fps.
- 2 SATA HDD , Audio 4CH
- จุดเด่น: ล๊อกไฟล์สำคัญป้องกันลบได้ตั้งช่องแสดง
  ภาพโดยไม่ต้องถอดสายมีไฟล์อ่านพร้อมกันตอนสำรองภาพ
  รีโมทภาพพร้อมกัน 24คน สูงสุด 24CH  

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพสเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------


 

Model: Hi-04DG
ลักษณะเฉพาะ:

- 4 CH H.264, 100/100fps.
- 1 SATA HDD
- จุดเด่น: ล๊อกไฟล์สำคัญป้องกันลบได้
  รีโมทภาพพร้อมกัน 24คน สูงสุด 24CH  

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพสเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS
---------------------------------------        

Model: HV-08RN
ลักษณะเฉพาะ:
-
ระบบการบีบอัดวีดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์
- อัตราการบันทึก 50 PPS D1 (PAL)
- รองรับการแสดงภาพวีดีโอแบบ HDMI
- รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง)
- สามารถดูผ่านมือถือ Java, BlackBerry,i-Phone, PDA
- มีเสียง Input 4 ช่อง Output 1 ช่อง /สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด
- ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ
- มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสก์และระบบตรวจสอบ  
  อุณหภูมิ (HDD S.M.A.R.T)
- สามารถทำการบันทึกโดยลายน้ำ
- รองรับการบันทึกและกาแจ้งเตือนล่วงหน้า
- ฟังก์ชันการเล่นย้อนหลังผู้ใช้สามารถระบุชนิดของการบันทึกได้ตามต้องการ
- มีล๊อกข้อมูลการทำงานของเครื่อง (เช่น ผู้ใช้ Login/Logout สำหรับความ
  ปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง)
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้ 6 เครื่อง

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------


Model: HV-16RP PRO
ลักษณะเฉพาะ:
-
ระบบการบีบอัดวีดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์
- อัตราการบันทึก 400/400 PPS D1 (PAL)
- รองรับการแสดงภาพวีดีโอแบบ HDMI
- รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง)
- สามารถดูผ่านมือถือ Java, BlackBerry,i-Phone, PDA
- มีเสียง Input 4 ช่อง Output 1 ช่อง /สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด
- ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ
- มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสก์และระบบตรวจสอบ  
  อุณหภูมิ (HDD S.M.A.R.T)
- สามารถทำการบันทึกโดยลายน้ำ
- รองรับการบันทึกและกาแจ้งเตือนล่วงหน้า
- ฟังก์ชันการเล่นย้อนหลังผู้ใช้สามารถระบุชนิดของการบันทึกได้ตามต้องการ
- มีล๊อกข้อมูลการทำงานของเครื่อง (เช่น ผู้ใช้ Login/Logout สำหรับความ
  ปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง)
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้ 6 เครื่อง

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------


HV-16NRP

Model: HV-16NRP PRO
ลักษณะเฉพาะ:
-
ระบบการบีบอัดวีดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์
- อัตราการบันทึก 240 PPS D1 (PAL)
- รองรับการแสดงภาพวีดีโอแบบ HDMI
- รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง)
- สามารถดูผ่านมือถือ Java, BlackBerry,i-Phone, PDA
- มีเสียง Input 4 ช่อง Output 1 ช่อง /สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด
- ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ
- มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสก์และระบบตรวจสอบ  
  อุณหภูมิ (HDD S.M.A.R.T)
- สามารถทำการบันทึกโดยลายน้ำ
- รองรับการบันทึกและกาแจ้งเตือนล่วงหน้า
- ฟังก์ชันการเล่นย้อนหลังผู้ใช้สามารถระบุชนิดของการบันทึกได้ตามต้องการ
- มีล๊อกข้อมูลการทำงานของเครื่อง (เช่น ผู้ใช้ Login/Logout สำหรับความ
  ปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง)
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้ 6 เครื่อง คนที่ออนไลน์ทาง
  อินเตอร์เน็ต   สามารถควบคุมและดูย้อนหลังได้

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------


 

Model: HL-04LN
ลักษณะเฉพาะ:
-
H.264 Compression.
- Linux Operating System.
- ADPCM Audio Compression Format.
- Multiple Record & Alarm Modes.
- Remote Independent Operation.
- Intelligent Motion Trigger Recording.
- Motion Detection: Settable Window & Sensitivity.
- Remote Alarm Notification via Email Images.
- Remote Mobile Phone Monitoring.  

ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------


  Model: HH-9604H
ลักษณะเฉพาะ:
-
H.264 Compression.
- Real time display up to 4 camera
- Pentaplex function:live,recording,playback,backup&remote access.
- Support Dual-Streams, to make mobile monitoring very easy.
- Remote Controller, USB Mouse and front panel press button.


ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------
  Model: HH-9608H
ลักษณะเฉพาะ:
-
H.264 Compression.
- Real time display up to 8 camera
- Pentaplex function:live,recording,playback,backup&remote access.
- Support Dual-Streams, to make mobile monitoring very easy.
- Remote Controller, USB Mouse and front panel press button.


ดาวน์โหลด:
Specification, CE, Manual, ดาวน์โหลดรูปภาพ,
สเปคภาษาไทย
---------------------------------------
โปรแกรมมือถือ
 Symbien , Windowd Mobile ,
 Blackberry , iPone , Android , CMS

---------------------------------------

   
   

Tags : DVR  เครื่องบันทึกภาพ


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view